ballbet贝博app

   
    学校主页

   

田华
 
发布时间:2020-02-25 21:41:08 作者: 点击数:

田  华

姓名

田华

性别

 

说明: C:\Users\tian\Desktop\103931.jpg

学历

研究生

学位

博士

 

出生年月

1983.07

政治面貌

群众

 

职称

讲师

职务

 

硕导

博导

邮箱

tianhua@tyut.edu.cn

招生专业

计算机科学与技术、计算机技术、软件工程

研究方向

机器学习在材料物理学科的应用

研究生指导

2004年以来累计指导硕士研究生5名,2010年以来累计指导博士研究生0

学习与工作经历

【学习经历】

20029 20067   本科学习阶段

山西师范大学 物理与信息工程学院  物理学专业

20069 20087   硕士研究生学习阶段

大连理工大学 物理与光电工程学院  凝聚态物理专业

20089 201210  博士研究生学习阶段(提前攻博)

大连理工大学 材料科学与工程学院  材料加工工程专业  研究方向:计算材料

【工作经历】

201210 至今

太原理工大学 ballbet贝博app

主讲课程

《数值方法》、《算法设计与分析》

主要科研项目及成果

《多组元CoCrFeNi高熵合金人工神经网络多体势的建立及初步应用》(国家自然科学基金青年基金项目,机器学习和材料交叉领域)

论文、著作、专利

【论文】

1 HuaTian, ChongZhang, Jijun Zhao and Chuang   Dong. et al. , J. Appl. Phys. 2011, 109, 123520.

2 HuaTian, ChongZhang, Jijun Zhao and Bin Wen.   et al. , Sci. China. Phys. Mech. Astron, 2010, 54, 249-255.

3 HuaTian, ChongZhang, Jijun Zhao and Chuang   Dong. et al., physica b: Condensed Matter, 2012, 407, 250-257

4 HuaTian, HongLiu, ChongZhang and Jijun Zhao.   et al., J Mater Sci, 2012, 47, 7628-7634. 

5 HuaTian, Yingmin Wang, LeiLiu and Jijun Zhao.   et al., J Non-Cryst Solids, 2012, 358, 1730-1734.

学术兼职

 

个人荣誉

 

 

 
 
 
 
 
联系地址
中国山西省榆次区大学街209号(030600)
联系电话
0351-3176513
电子信箱
tyutcic@tyut.edu.cn